Historia

Już w połowie w. XIX istniała tu parafia greckokatolicka, która w czasach kasaty unii przestała funkcjonować. Powstała wtedy parafia prawosławna, a unitów zmuszano do porzucenia Kościoła katolickiego. Parafia prawosławna istniała w Suchowoli do I wojny światowej. Katolicy obrządku łacińskiego do początku w. XX należeli do parafii Krasnobród. Parafia rzymskokatolicka została erygowana w r. 1919 przez bp. Mariana Fulmana i włączona do dekanatu zamojskiego, od r. 1978 funkcjonowała w granicach zamojskiego nowomiejskiego, a obecnie znajduje się w dekanacie krasnobrodzkim.

Terytorium parafii w ciągu lat zasadniczo nie uległo zmianie, jedynie w r. 1919 dwie wioski: Hutków i Potoczek. początkowo przydzielone do nowej parafii, powróciły do Krasnobrodu.
Trudnym okresem w dziejach parafii była II wojna światowa: aresztowania, akcje pacyfikacyjne i wysiedlenie ludności polskiej z niektórych miejscowości w r. 1943. W grudniu 1942 r. i w marcu r. 1943 Niemcy rozstrzelali 46 osób.


Pierwotny kościół, pw. św. Jerzego w Suchowoli, z r. 1852, unicki. W czasach kasaty unii zamieniony na cerkiew prawosławną, po I wojnie światowej oddany katolikom. Przy nim przez kilkanaście lat istniała parafia, rozebrany w r. 1938.
Obecnie istniejący, pw. Przemienienia Pańskiego, z lat: 1934-1938, wg projektu inż. Prymanowskiego z Warszawy, w czasie wojny częściowo zniszczony, konsekrowany, 19 maja 1948 r., przez bpa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.


Murowany z cegły, trzynawowy, przy prezbiterium, zakrystią, na frontonie wieża z kruchtą w przyziemiu, wyposażony w 2 drewniane ołtarze boczne, w lewym obraz św. Dominika. Ołtarze boczne i stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z poprzedniego kościoła. Nad centralnie umieszczonym tabernakulum płaskorzeźba Chrystusa Przemienionego, na tle przełamanej hostii, wg projektu mgr Zbigniewa Mrozka z Lublina. Chrzcielnica drewniana została przerobiona z carskich wrót. W nawie ławki i konfesjonały pochodzą z okresu po II wojnie światowej (bez określonego stylu).


Inne obiekty istniejące na terenie parafii:
1. Kościół filialny w Rachodoszczach, z lat: 1996-2001 (poprzednio w tym miejscu istniała kaplica poświęcona przez bp. Edmunda Ilcewicza w 1981 r.), wg projektu inż. Wojciecha Kożuchowskiego z Lublina. Nad centralnie umieszczonym tabernakulum figura MB Fatimskiej, wyżej obraz Miłosierdzia Bożego, na ścianach bocznych obrazy przeniesione z poprzedniej świątyni.


2. Kaplica z r. 1983, między starym i nowym cmentarzem, w niej tablica upamiętniająca poległych w r. 1939, na terenie Suchowoli, ułanów.


3. Osiem figur przydrożnych z lat: 1905-1906

Więcej informacji znajduje się w zakładce ... więcej historii w menu po lewej stronie witryny...

Miłej lektury. :).

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT