Informacje

Do parafii należą miejscowości: Bożawola, Feliksówka, Grabnik, Malinówka, Rachodoszcze, Suchowola, Suchowola Kolonia.

Kościoły filialne: Rachodoszcze

Inne obiekty istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny w Rachodoszczach, z lat: 1996-2001 (poprzednio w tym miejscu istniała kaplica poświęcona przez bp. Edmunda Ilcewicza w 1981 r.), wg projektu inż. Wojciecha Kożuchowskiego z Lublina. Nad centralnie umieszczonym tabernakulum figura MB Fatimskiej, wyżej obraz Miłosierdzia Bożego, na ścianach bocznych obrazy przeniesione z poprzedniej świątyni

2. Kaplica z r. 1983, między starym i nowym cmentarzem, w niej tablica upamiętniająca poległych w r. 1939, na terenie Suchowoli, ułanów.

3. Osiem figur przydrożnych z lat: 1905-1906

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki, założony w r. 1922, czynny, w kształcie nieregularnego wieloboku o pow. 1,6 ha, z podziałem na kwatery, na nim zbiorowa mogiła polskich żołnierzy z r. 1939 oraz pomnik w kształcie orła, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

2. Cmentarz greckokatolicki, prawosławny i częściowo katolicki, pow. 0,50 ha, przy polnej drodze Suchowola - Hutków, własność parafii.

Szkoły istniejące na terenie parafii: Szkoła Podstawowa w Suchowoli im. Tadeusza Kościuszki.

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT