Karta z naszej historii

Karta z Naszej Historii

Niemcy napadli na Polskę dnia 1.09.1939 roku. Pomimo bohaterskiej obrony Wojsk Polskich – Niemcy bombardując miasta , osiedla i wioski posuwali się w głąb kraju.

Do Suchowoli dotarli dnia 14 września 1939r. wojska polskie atakowane z jednej strony przez Niemców z drugiej strony naciskane przez wojska radzieckie, które wkroczyły do Polski dnia 17 września 1939r. usiłowały się bronić wycofując się w kierunku Rumunii.

Przez kilka dni przed bitwą o Suchowolę na plebanii w Suchowoli znajdowała się kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

Oddziały polskie w nocy z dnia 23/24 atakując od Bożej Woli i Kolonii Suchowoli, a za kościołem na białą broń odbiły Suchowolę. Niemcy w dzień znowu odebrali Suchowolę. Ludzi spędzili do kościoła i trzymali tam przez kilka godzin. W tym czasie podpalili zakościół.

Po dotarciu większej ilości polskich oddziałów – Polacy ponownie zdobyli Suchowolę po południu 24.IX.1939r. Ludzi z kościoła uwolnił oddział Wojska Polskiego pod dowództwem Henryka Jerzego Szcz.. , który dobrze znał ten teren.

Po ponownym zdobyciu Suchowoli przez Niemców artyleria Polska ostrzeliwała kościół bardzo celnie. Pociski trafiały w kościół, gdzie schronili się Niemcy. Jeden z pocisków przebił sklepienie zabijając kilku Niemców i wielu raniąc.

W walkach o Suchowolę brały udział :

·         Mazowiecka Brygada Kawalerii

W której skład wchodzili :

·         1 pułk szwoleżerów,

·         7 pułk ułanów lubelskich,

·         11 pułk ułanów legionowych,

·         1 dywizjon artylerii konnej

oraz wiele oddziałów przegrupowanych po stratach poniesionych w walce z wrogiem.  Między innymi:

·         Pułk 27 artylerii konnej,

·         10 dywizja piechoty,

·         4 pułk strzelców konnych,

·         6 pułk strzelców podhalańskich,

·         13 brygada strzelców Gn. Olbrychta

i wielu żołnierzy z innych rozproszonych oddziałów, którzy przyłączyli się do wyżej wspomnianych formacji.

W walkach tych udział brali Generałowie:

Władysław Anders, Olbrycht, Kruszewski pod dowództwem Dąb-Biernackiego.

Po ciężkich walkach w dniach 25 i 26 września wojska te dotarły w rejon Tereszpola otoczone z wszystkich stron bez amunicji kapitulowały.

27.IX.1939r. decyzja generała Przedżymiskiego

We wsi Kukiełki. Dużo broni zniszczono lub zachowano do dalszej walki.

PLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMITPLG_CONTENT_ITPSOCIALBUTTONS_SUBMIT