Ogłoszenia 

Istotne informacje dla parafian

Zesłanie Ducha Św 19.05.2024r


Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne, publiczne odmówienie hymnu „Veni Creator”. po ostatniej Mszy św. paschał umieszcza się przy chrzcielnicy.


W poniedziałek święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.


W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Dzień szczególnej modlitwy wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa.


W sobotę w Katedrze w Zamościu o godz. 10.00 święcenia prezbiteratu.


W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Kończy się okres Komunii św. Wielkanocnej.


Za tydzień taca na budownictwo sakralne. W tym dniu obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci.


Za tydzień Adorację od g 9 Suchowola I i Kol Suchowola, o 9,40 - Suchowola II, o 10,20 – Feliksówka, Boża Wola


Do sprzątania kościoła zapraszamy za tydzień rodziców dzieci komunijnych


Od przyszłej niedzieli Msze będą sprawowane:

o g 8, 9.30 Rachodoszcze i 11


Zapowiedzi: Dominik Kania, kaw z par Krasnobród i Sylwia Gęśla, panna z par tut


Dariusz Piech, kaw z par Chociwel i Karolina Kijek panna z par tut


Mateusz Fusiara, kawaler z Zamościa i Karolina Komisarczuk, panna z par tut


Przepisy porządkowe na cmentarzu:


• wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia lub do zmroku,

• zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,

• obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem.

• posegregowane śmieci i odpady należy składać do miejsc udostępnionych przez zarząd cmentarza,

• zarząd cmentarza nie ubezpiecza grob6w od jakichkolwiek zniszczeń,

• obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,

• zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, działania sity wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,

• przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,

• w okresie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,

• woda z ujęcia obok cmentarza może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,

• na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych.


Na terenie cmentarza zakazuje się:


• zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

• zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejsce do tego przeznaczone,

• niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

• ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

• sporządzania zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchni miejsca grobu,

• przemieszczania nagrobków,

• przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,

• przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

• przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,

• prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powag tego miejsca,

• umieszczania reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,

• wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,

• jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

• wprowadzania zwierząt,

• palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,

• przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,

• uprawiania żebractwa.


Pełna treść regulaminu dostępna jest tablicach ogłoszeniowych parafii, stronie internetowej parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w kancelarii parafialnej.
Krzyż patriachalny św. Zacharego

Powstaje w naszej parafii krzyż patriachalny św. Zacharego, zwanego powszechnie też krzyżem hiszpańskim, karawaka. Podczas Mszy św na cmentarzu 2.08.2020 r zostanie on poświęcony i skierowany w kierunku wioski, by Pan Bóg chronił nas od chorób i epidemii. Warto wiedzieć, że litery umieszczone na krzyżu są ułożone z pierwszych słów specjalnej modlitwy z języka łacińskiego (na ostatnim zdjęciu jest tekst modlitwy łacińskiej). Tak powinno być na tego typu krzyżach ale nie jest to oczywiście konieczność. Jednak my chcemy zachować pewna tradycje i teologię krzyża przy jego tworzeniu (na internecie znajdziecie dużo krzyży różniących się od siebie). Może na terenie parafii na poszczególnych osiedlach warto go postawić ? Oto w dużym skrócie historia tego krzyża:

W czasie Soboru Trydenckiego, w 1546 roku, wybuchła straszliwa zaraza. Ojcowie soborowi umieszczali wtedy z pobożnych pobudek na swoich szatach pewne litery, które ułożone w znak krzyża stanowiły ochronę przeciwko zakażeniu. Epidemia została wtedy opanowana. Litery te ułożone zostały pierwotnie przez św. Zacharego, biskupa Jerozolimy (ok. 620 r.) Oznaczają one początki wersów bardzo starych modlitw, cieszących się sławą jako skuteczne prośby do Boga o ocalenie w czasach epidemii. Warto modlić się tymi słowami, pochodzącymi głównie z Pisma Świętego, w każdym czasie próby

C Krzyżu Chrystusa, ocal mnie.

Z Cześć dla domu Twojego niech mnie wyzwoli.

Krzyż zwycięża † Krzyż króluje † Krzyż panuje † Przez znak Krzyża zachowaj mnie, Panie, od tej zarazy.

D Boże, Boże mój, oddal zarazę ode mnie i od tego miejsca i ocal mnie.

I W Twoje ręce, Panie, powierzam ducha mojego, moje serce i ciało.

A Przed niebiosami i ziemią był Bóg, który ma moc wyzwolenia mnie od tej zarazy.

C Krzyż Chrystusa ma moc wypędzania zarazy z tego miejsca i z mojego ciała.

B Dobrze jest oczekiwać pomocy Bożej w milczeniu, aby Pan oddalił ode mnie zarazę.

I Nakłonię swe serce do zachowywania Twoich napomnień i nie zbłądzę, bo Ciebie wezwałem.

Z Zazdrościłem niegodziwym i widziałem pomyślność grzeszników, lecz w Tobie miałem nadzieję.

C Krzyż Chrystusa niech przepędzi demony, niech oddali morowe powietrze i zarazę.

S Ja jestem twoim zbawieniem, mówi Pan, wzywaj Mnie, a Ja cię wysłucham i uwolnię Cię od tej zarazy.

A Głębia przyzywa głębię, Ty słowem swoim wypędziłeś demony. Ocal i mnie od tej zarazy.

B Błogosławiony mąż, który ufa w Panu i nie zważa na marności i na złudne szaleństwa.

C Krzyż Chrystusa, który wcześniej był hańbą i obrazą, teraz w chwale i wysokości niech mi będzie zbawieniem i niech wypędzi stąd diabła i morowe powietrze, a z mego ciała chorobę.

Z Cześć dla chwały Bożej niech mnie nawróci, nim umrę, i niech w imię Twoje zbawi mnie od tej zarazy.

C Znak Krzyża niech wyzwoli lud Boży i ocali od zarazy tych, którzy mu ufają.

H Czy wrócisz do Pana, ludu głupi i nierozumny? Wypełnij swoje śluby, składając Mu ofiarę chwały i wiary, ponieważ jest w Jego mocy wyzwolić to miejsce i mnie od zarazy. Nie zawiodą się Ci, co w Nim pokładają ufność.

G Gdybym Ci nie błogosławił, niech mi raczej język utknie w gardle i krtani. Ocal mających nadzieję w Tobie. Tobie zawierzam, Boże. Ocal mnie od tej zarazy i ocal to miejsce, w którym wzywamy Twojego imienia.

F W chwili Twojej śmierci, Panie, Boże mój, ciemności zasłoniły całą ziemię. Uczyń zatem moc diabła słabą i stłumioną. Przybyłeś tu, Synu Boga Żywego, by zniweczyć dzieła Szatana. Oczyść mocą Twoją to miejsce z zarazy i sługę Twojego zachowaj od choroby. Niech skażone powietrze odejdzie ode mnie w zewnętrzne ciemności.

C Krzyżu Chrystusa, broń nas, odpędź z tego miejsca zarazę i wyzwól sługę Twojego z tej choroby, ponieważ jesteś łaskawy i litościwy, pełen miłosierdzia i prawdy.

B Błogosławiony ten, kto nie podąża za marnościami i złudnymi głupstwami. W trudnej chwili Pan go ocali. Panie, Tobie zaufałem, wyzwól mnie od Tej zarazy.

F Bóg dał mi schronienie. Ponieważ Ci zaufałem, uchroń mnie od zarazy.

R Spójrz na mnie, Panie Boże mój ze świętego miejsca Majestatu Twego, zlituj się nade mną i przez wzgląd na Twoje miłosierdzie wyzwól mnie z tej zarazy.

S Ty jesteś moim zbawieniem. Ulecz mnie, a będę uzdrowiony, zbaw mnie, a będę ocalony.

IHS Jezus Ludzi Zbawiciel

MRA Maryja