Ciekawostki historyczne parafii

Akt Poświęcenia kamienia węgielnego

Przy wykuwaniu otworów pod rurki do elektrycznego ogrzewania kościoła znaleziono butelkę, która ubiła się uderzona przecinakiem. Znaleźliśmy arkusz kancelaryjnego papieru. Suchowola 9.04.1979r ks Edward Kaszak

"Akt poświęcenia kamienia węgielnego. Roku Pańskiego 1935 za Pontyfikatu ojca świętego Piusa XI, za panowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego, kiedy Premierem Rządu polskiego był Majr. Zyndram Kościałkowski, Prymasem Polski Kard. August Hlond, na stolicy biskupiej w Lublinie M. Leon Fulman, wojewodą lubelskim Różniecki, dziekanem zamojskim ks. Józef Cieślicki, starostą zamojskim Leon Zamecznik, proboszczem w Suchowoli ks. Władysław Bocian, wójtem gminy Suchowola Piotr Klimacki, inżynierami budowlanymi Jerzy Wacław Przymarowski, Henryk Lutobarski, przedsiebiorcą budowy Paweł Krzysztofowicz, członkami Komitetu budowy: z Suchowoli - Michał Kostrubiec, Jan Mołdoch, Michał Koza, Franciszek Sachajko, Satnisław Dragan, Dymitr Pietrynko, Jan Fik, Antoni Kierepka, Kol Suchowola - Ludwik Bąk, Adam Ruczkowski, Józef Kucaj, Michał Pałka, Franciszek Łata, Wojciech Kurzyński, Jan Szyper, Jan Lalik, Feliksówka – Antoni Słupski, Tomasz Grasza, Stanisław Łapiński, Rachodoszcze – Marian Koza, Stanisław Grześko, Józef Bajak, Wojciech Kazidrug, Antoni Uchacz, Jan Grela, Franciszek Błaszczuk, Wojciech Palonka, Bożawola – Franciszek Malicki, Tomasz Malicki, Antoni Kawałko, Władysław Bosiak, Adam Zwolan, Żyznów – Józef Schab, Grabnik – Jan Skóra. Dnia 24 października 1935 r o godzinie 11 dziekan dekanatu Zamojskiego ks Józef Cieślicki, z polecenia biskupa lubelskiego dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod nową budującą się świątynię w Suchowoli."

Dokument ten odpisano i w butelce włożono w to samo miejsce, za ks. Proboszcza Edwarda Kaszaka i zamurowano na Wielkanoc w 1979 roku.

Spis księży pracujących w parafii Suchowola

Proboszczowie Lata pracy
Jan Jędrzejewski 1919- 1927
Adam Moreń 1927 - 1935
Władysław Bocian 1935 -1940
Czesław Szydłowski 1940- 1968
Józef Telakowski 1968 - 1973
Edward Kaszak 1973 - 1986
Henryk Nogalski 1986 - 2014
Roman Palonka 14.08.2014

Wikarzy Lata pracy
Franciszek Łysikowski 1960
Stanisław Wawrzyszczuk 1964
Edward Kaszak 1968 -72
Stanisław Piasecki 1972 -75
Józef Ciesielczuk 1975
Ryszard Lipion 1975
Bez wikarego 1976 - 2013
Piotr Rawlik 2005 - 13
Jan Borysowski 2013 -14