Intencje mszalne

Intencje i modlitwy w kościele

14 Niedziela Zwykła 7.07.2024r

8.00 1. + Henryk Zakrzewski

        2. + of Bogdan Słota

Rachodoszcze 1. + Franciszek Szewczuk

                        2. + of Teresa Fik

11.00 1. + Emilia Buryło

          2. + Małgorzata Monastyrska ofiara LHS Bortatycze

Poniedziałek

18.00 o bł dla Pawła Mazura

18.30 + Feliksa Gęśla of Kusiorowie

wtorek

18.00 + Zofia Niewiadomska

18.30 + Feliksa Gęśla of Henryk Wasiura

środa

18.00 + Leszek Szponar (24 rocz)

18.30 + Henryk Teterycz of Sarzyńskich

czwartek

18.00 + Feliksa Gęśla of Edward Zwolan z Płocka

piątek

8.00 + Henryk Teterycz of Łagowskich, Najda

sobota

18.00 + Kazimierz, Zofia, Leszek Buryło

niedziela

8.00 + Henryk Farion of córki Sylwi

9.30 Rachodoszcze 1. + Teresa Orłowska

                                2. + of Teresa Fik (łączona intencja)

11.00 + Zygmunt Balicki


15 Niedziela Zwykła 14.07.2024r

8.00 + Henryk Farion of córki Sylwi

9.30 Rachodoszcze 1. + Teresa Orłowska 2. + of Teresa Fik

11.00 + Zygmunt Balicki

Poniedziałek 18.00 + Henryk Teterycz of Korkoszów

wtorek 8.00 + Henryk Teterycz of Bielaków

środa 18.00 o zdrowie i bł Boże dla Danuty Pietrynka

czwartek 18.00 + Henryka (k ) Struzik

piątek 8.00 + Feliksa Gęśla of Jamrożów, Sołoduchów, Staszewskich

Sobota 18.00 + Zuzanna Szwedo, Michał, Aniela Pietrynko, Szykułów, Pietrynków

niedziela

8.00 + Stanisław Babiuch

9.30 Rachodoszcze + ks Henryk Nogalski, ks Bogusław Romankiewicz of Błaszczuków

11.00 + Władysław, Marianna Słupska
16 Niedziela Zwykła 21.07.2024r

8. 00 + Stanisław Babiuch

9.30 Rachodoszcze + ks Henryk Nogalski, ks Bogusław Romankiewicz of Błaszczuków

11.00 + Władysław, Marianna Słupska

Poniedziałek 18.00 + Magdalena Słupska

18.30 + Sylwester Nieć (10 rocz)

wtorek 8.00 + Rafał Teterycz (23 rocz)

Środa 18.00 + Henryk Teterycz of Draganów

Czwartek 8.00 + Henryk Teterycz of Pałków

Piątek 16.00 ślub Aneta Szeląg i Paweł Marguła

18.00 + Henryk Teterycz of Słupskich

Sobota 18.00 + Henryk Teterycz of Halina Ciszkowska

Niedziela 8.00 o bł dla Bogusławy Stachurskiej w 80 rocz ur of córki

9.30 Rachodoszcze dziękczynna of Barbary Błaszczuk

11.00 1. + Janina Zwolan (2 rocz)

2. + Józef Ożóg (9 rocz)


17 Niedziela Zwykła 28.07.2024r

8.00 o bł dla Bogusławy Stachurskiej w 80 rocz ur of córki

Rachodoszcze dziękczynna of Barbary Błaszczuk

11.00 1. + Janina Zwolan (2 rocz)

2. + Józef Ożóg (9 rocz)

Poniedziałek

18.00 + Henryk Teterycz of Pałków, Szykulskich

wtorek

8.00 + Henryk Teterycz of Szykałów

środa

18.00 + Jan Pałka

18.30 + Henryk Teterycz of Ewa z Marcinem

czwartek

18.00 1. + Henryk Teterycz of Kudełków

          2. + Łukasz Biela (30 dzień)

18.30 + Staniasława Szyper of Nieciów

piątek

16.30 Rachodoszcze + Helena Woś of Małgorzata Sawka z rodz

18.00 + Bronisław Greszta of Regina Greszta

18.30 + Henryk Teterycz of Rudych

sobota

16.30 Rachodoszcze + Helena Woś of Halina Wnuk z rodz

18.00 + Henryk Teterycz of Łagowskich

18.30 + Stanisława Szyper of Krystyny z rodz

niedziela

8.00 1 + Stanisław Kucaj

        2. + Bogdan Olszewski

9.30 Rachodoszcze 1. + Kazimiera Kawałko

                                2. o bł dla ks Czesława z racji imienin

11.00 1. + Witold Malicki

          2. ++ spoczywających na cmentarzach parafii